بیمارستان بعثت سنندج

  • استان / شهر

    كردستان - سنندج

  • دسته بندی

    بیمارستان

بیمارستان بعثت کردستان سنندج بیمارستان بعثت می باشد.