• استان / شهر

    كردستان - سنندج

  • دسته بندی

    جاذبه ی تاريخی

مجموعه بزرگ عمارت وکیل در خیابان كشاورز سنندج واقع شده است که شامل سه حیاط با عمارت های مربوطه و یك حمام خصوصی در داخل مجموعه و یك حمام عمومی در خارج آن میباشد.بخش اصلی عمارت وكیل در عصر زندیه ساخته شده و بخش های دیگر متعلق به دوره قاجاریه می باشد .