خیابان حضرت سیدالشهدا رفسنجان

  • استان / شهر

    كرمان - رفسنجان

  • دسته بندی

    خیابان و میادین مهم

خیابان حضرت سیدالشهدا نزدیم مساجد و کوچه شیله می باشد.