• استان / شهر

    مازندران - نور

  • دسته بندی

    جاذبه ی طبیعی

آبشار سواسره با ارتفاع 100 متر در شهر نور در استان مازندران واقع شده است.