اپلیکیشن های مورد نیاز سفر را دانلود کنید

  • استان / شهر

    مازندران - نور

  • دسته بندی

    خیابان و میادین مهم

خیابان سروش نزدیک مسجد جامع و خیابان شقایق و امام خمینی می باشد.