بیمارستان شهید بهشتی نوشهر

  • استان / شهر

    مازندران - نوشهر

  • دسته بندی

    بیمارستان

بيمارستان شهيد بهشتي نوشهر در سال ۱۳۰۸همزمان با ساخت بندر واسكله نوشهر به عنوان درمانگاه راه اندازي شد ودر سالهاي بعد بصورت زايشگاه ،آموزشگاه بهياري واز سال ۱۳۴۳به عنوان بيمارستان فعال بوده است.