خیابان شهید چمران مینودشت

  • استان / شهر

    گلستان - مینودشت

  • دسته بندی

    خیابان و میادین مهم

خیابان شهید چمران نزدیک پارک شهر و اداره پست مینودشت می باشد.