• استان / شهر

    هرمزگان - میناب

  • دسته بندی

    خیابان و میادین مهم

خیابان ملت نزدیک به مرکز تجاری و تفریحی قلعه هزاره می باشد.