خیابان شهید امینی میناب

  • استان / شهر

    هرمزگان - میناب

  • دسته بندی

    خیابان و میادین مهم

خیابان شهید امینی نزدیک به مسجد جامع و بازار بزرگ می باشد.