خیابان مدرس مرودشت

  • استان / شهر

    فارس - مرودشت

  • دسته بندی

    خیابان و میادین مهم

خیابان مدرس نزدیک مسجد امام محمد باقر و بلوار پارسه می باشد.