ترمینال ماکو ماکو

  • استان / شهر

    آذربايجان غربي - ماکو

  • دسته بندی

    نهادهای مهم

ترمینال ماکو واقع در بلوارمدرس می باشد.