خیابان وایعصر ماهان

  • استان / شهر

    كرمان - ماهان

  • دسته بندی

    خیابان و میادین مهم

خیابان وایعصر نزدیک پارک شاه نعمت ولی و آموزش و پرورش می باشد.