خیابان جهاد ماهان

  • استان / شهر

    كرمان - ماهان

  • دسته بندی

    خیابان و میادین مهم

خیابان جهاد نزدیک پارک و فروشگاه می باشد.