خیابان آزادگان محلات

  • استان / شهر

    مركزي - محلات

  • دسته بندی

    خیابان و میادین مهم

خیابان آزادگان به فروشگاه رایانه پارک بعثت و مسجد الجواد نزدیک می باشد.