خیابان جمهوری محلات

  • استان / شهر

    مركزي - محلات

  • دسته بندی

    خیابان و میادین مهم

خیابان جمهوری نزدیک به بیمارستان امام خمینی و شهرداری محلات می باشد.