بیمارستان امام خمینی محلات

  • استان / شهر

    مركزي - محلات

  • دسته بندی

    بیمارستان

اين بيمارستان در سال ۱۳۶۱ تأسیس و راه اندازی شده و در قالب یک بیمارستان جنرال مشغول بکارگردیده است.این بیمارستان هم اكنون با ۹۶تخت به کار خود ادامه می دهد و دارای بخش های کلینیکی شامل : CCU – جراحی – اورولوژی – داخلی- اطفال- زنان- چشم پزشکی- دیالیز- زایشگاه- اتاق عمل می باشد