ایستگاه هواشناسی خور و بیابانک خور و بیابانک

  • استان / شهر

    اصفهان - خور و بیابانک

  • دسته بندی

    نهادهای مهم

ایستگاه هواشناسی خورو بیابانک در جنوب این شهر واقع شده است.