• استان / شهر

    لرستان - خرم آباد

  • دسته بندی

    مرکز شهر

فرودگاه در جنوب شهر خرم آباد واقع شده است که اولین هواپیما در این فرودگاه در سال 1304 به زمین نشست. از خطوط هوایی فعال در این شهر می توان به خط هوایی خرم آباد - فرودگاه مهرآباد، خرم آباد - فرودگاه بین المللی شهید هاشمی نژاد مشهد نام برد.