بیمارستان امام خمینی خمین

  • استان / شهر

    مركزي - خمین

  • دسته بندی

    بیمارستان

بیمارستان امام خمینی(ره) به مساحت 10000 مترمربع در سال 1357 در شهر خمین تاسیس و راه اندازی شده است.