• استان / شهر

    مركزي - خمین

  • دسته بندی

    جاذبه ی تفریحی

پارک بانوان در بلوار دانشجو و شهر خمین واقع شده است.