خیابان امام خمینی کاشان

  • استان / شهر

    اصفهان - کاشان

  • دسته بندی

    خیابان و میادین مهم

خیابان امام خمینی(ره) کاشان را می توان جز یکی از مهم ترین و تأثیر گذارترین خیابان های کاشان نامبرد ،در این خیابان از شخصیت های انقلابی و غیر انقلابی و حتی ضد انقلابی یافت می شود و می توان آن را خیابان۷۲ ملت نامید. خیابان اصلی جریان یثربی و همچنین مرکز اصلی تبلیغات انتخاباتی اعتدالیون می باشد.