خیابان بابا افضل کاشان

  • استان / شهر

    اصفهان - کاشان

  • دسته بندی

    خیابان و میادین مهم

خیابان بابا افضل نزدیک به مسجد جامع کاشان و سفره خانه سنتی خانه تاریخی مادربزرگ می باشد.