• استان / شهر

    اصفهان - کاشان

  • دسته بندی

    جاذبه ی تفریحی

سینما بهمن کاشان دارای 3 سالن سینمایی می باشد که سالن 1 با ظرفیت 300 صندلی  و سالن شماره 2 با ظرفیت 182 صندلی و سالن شماره 3 با ظرفیت 172 صندلی در سال 1353 تاسیس گردیده است. در کنار سینما بهمن مراکز اغذیه ای و فروشگاهی زیادی وجود دارند که به واسطه قرارگیری در خیابان شهید رجایی است.