• استان / شهر

    اصفهان - قمصر

  • دسته بندی

    خیابان و میادین مهم