خیابان امام زاده قمصر

  • استان / شهر

    اصفهان - قمصر

  • دسته بندی

    خیابان و میادین مهم

خیابان امام زاده، خیابان منتهی به بارگاه امام زاده  سلیمان (ع) می باشد.