میدان جشنواره قمصر

  • استان / شهر

    اصفهان - قمصر

  • دسته بندی

    خیابان و میادین مهم

میدان جشنواره یکی از میادین اصلی شهر قمصر می باشد.