back-image-blur back-image
  • استان / شهر

    البرز - گچسر

  • دسته بندی

    جاذبه ی طبیعی

باغ لاله‌ها مجموعه‌ای با مساحت یک هکتار است که در بخش آسارای استان البرز و در کیلومتر ۵۴ جاده کرج چالوس و کمی قبل تر از پیست اسکی دیزین قرار دارد. لاله از دیرباز مورد توجه ایرانیان بوده و هست و نشان آن را در سروده‌ها و اشعار شعرای نامی ایران زمین می‌توان یافت.