بیمارستان شهید چمران فردوس

  • استان / شهر

    خراسان جنوبي - فردوس

  • دسته بندی

    بیمارستان

بیمارستان شهید دکتر چمران شهر فردوس در سال ۱۳۴۷ با ۲۵ تخت فعال احداث گردیده است.