بیمارستان امام خمینی استهبان

  • استان / شهر

    فارس - استهبان

  • دسته بندی

    بیمارستان

بیمارستان  امام خمینی (ره) شهرستان قرآنی استهبان در سال 1348 با بخش های نظیر داخلی ، جراحی ، سی سی یو ولاندری  در مساحت 20000 متر  شروع به کار کرد.بیمارستان استهبان از بیمارستانهای 95 تختخوابی درجه 1 به شمار می آید که هم اکنون دارای بخش های : سرپایی و پاراکلینیکی و بستری می باشد.