خیابان توحید استهبان

  • استان / شهر

    فارس - استهبان

  • دسته بندی

    خیابان و میادین مهم

خیابان توحید نزدیک میدان بسیج و بیمارستان امام خمینی می باشد.