• استان / شهر

    اصفهان - اصفهان

  • دسته بندی

    -

راه آهن اصفهان، شهر مهم توریستی، صنعتی و اقتصادی یکی از پردرآمدترین راه آهن های کشور محسوب می شود که در سال 1347 در بزرگراه دستگردی تاسیس گردیده است. راه آهن اصفهان دارای 709 کیلومتر خط اصلی، 188 کیلومتر خط مانوری و 84 کیلومتر خط صنعتی و تجاری می باشد.