• استان / شهر

    اصفهان - اصفهان

  • دسته بندی

    خیابان و میادین مهم

رهنانیازدهمین منطقه استان اصفهان است که حدفاصل بین “خمینی شهر” و مرکز شهر اصفهان قرار گرفته است. وتا سال ۱۳۸۲ شهری مستقل از اصفهان محسوب می شد. شهر رهنان در گذشته دور بنا به گفته بزرگان و ریش سفیدان از چهار قلعه تشکیل شده بود که امروزه از این قلعه ها در مجاورت کهندژ مربوط به دوره ساسانیان هیچ اثری باقی نمانده است . ازآثار تاریخی رهنان که تنها نشانه ای ازآن باقی‌مانده مسجد جامع قبلتین و دو حمام کوچک و بزرگ در مجاورت یکدیگر که موسوم به حمام چهل ستون می باشد.