• استان / شهر

    اصفهان - اصفهان

  • دسته بندی

    خیابان و میادین مهم

دردشت محله ای است در اصفهان. سیستم تقسیم بندی اصفهان بر محلات مسکونی استوار بود که این سیستم در تمامی دورههای تکامل شهری و شکل گیری شهر حفظ شده است یکی از محلات بزرگ شهر اصفهان محله دردشت می باشد.