• استان / شهر

    اصفهان - اصفهان

  • دسته بندی

    خیابان و میادین مهم

جِی یکی از مناطق کهن شهر اصفهان است که قبل از حملهٔ اعراب، «گِی» نامیده می‌شد. طی دوره‌های طولانی از تاریخ، شهر اصفهان از دو بخش بزرگ جی و یهودیه تشکیل می‌شد. شهر جی از روزگاران کهن تا کنون به نامهای: انزان، گابا، گابیان، گابیه، گبی، گی و جی سرشناس بوده‌است.