• استان / شهر

    اصفهان - اصفهان

  • دسته بندی

    خیابان و میادین مهم

ولدان دهی بوده جزو دهستان ماربین شهرستان اصفهان و منطقه‌ای کوچک و دشتی پر از درختان گل و پرورشگاه گل رُز. این قسمت در شمال اصفهان گوشه باریکی از آن تا نزدیکی کارخانهٔ روغن نباتی نازنین راه اصفهان ـ تهران می‌رسد. امروزه این قسمت نیز وارد محدوده شهرنشینی اصفهان گردیده‌است و به تدریج تمامی آثار کهن در آن از بین رفته‌است