خیابان طالقانی داراب

  • استان / شهر

    فارس - داراب

  • دسته بندی

    خیابان و میادین مهم

خیابان طالقانی نزدیک باغ ملی می باشد.