بیمارستان امام حسن داراب

  • استان / شهر

    فارس - داراب

  • دسته بندی

    بیمارستان

بیمارستان امام حسن مجتبی (ع)داراب درسال 1381راه اندازی گردید. این بیمارستان دارای 140تخت مصوب و151تخت فعال می باشد.