خیابان شهید نوروزی چابهار

  • استان / شهر

    سيستان و بلوچستان - چابهار

  • دسته بندی

    خیابان و میادین مهم

خیابان شهید نوروزی نزدیک به دانشگاه علوم دریانوردی می باشد.