back-image-blurback-image

سینما فانوس بوشهر

اشتراک در شبکه های اجتماعی

  • استان / شهر

    بوشهر - بوشهر

  • دسته بندی

    جاذبه‌ ی تفریحی

بعد از سینماهای اولیه و قدیمی پارس و ساحل، سینما فانوس، سینمایی تقریباً مدرن و با امکاناتی بیشتر ساخته شد که آرزوی مردم سینما دوست بوشهر برآورده شد اما بعد از چندی این سینما نیز مانند سینما پارس و سینما ساحل بسته شد که بعد از گذشت سال ها به بخش خصوصی واگذار شد.