• استان / شهر

    خراسان شمالي - بجنورد

  • دسته بندی

    خیابان و میادین مهم

بلوارشهدا خیابان اصلی شهرو به میدان شهدای گمنام و میدان توحید منتهی میشود.