خیابان مالک اشتر بندرماهشهر

  • استان / شهر

    خوزستان - بندرماهشهر

  • دسته بندی

    خیابان و میادین مهم

خیابان مالک اشتر نزدیک پارک صنایع و بلوار امام خمینی می باشد.