بیمارستان شهداء بندر لنگه

  • استان / شهر

    هرمزگان - بندر لنگه

  • دسته بندی

    بیمارستان

بیمارستان شهداء واقع در میدان بادگیر به سمت خیابان شهدا می باشد.