back-image-blur back-image
  • استان / شهر

    كرمان - بم

  • دسته بندی

    مجموعه ورزشی

اسپیکان یک اندیس فلزی است که در حوالی شهر بم استان کرمان قرار دارد و ماده معدنی موجود در آن، مس است. سنگ میزبان این اندیس توف ریولیتی است و دیرینگی آن به دوران ائوسن می‌رسد. در این اندیس، پاراژنزهای باریت و هماتیت یافت می‌شوند.