back-image-blur back-image
  • استان / شهر

    كرمان - بم

  • دسته بندی

    جاذبه ی تفریحی

یکی از مکان هایی که پس از زمین لرزه بم در جریان بازسازی این شهر ساخته شد شهربازی بم می باشد که در نزدیکی بزرگراه کمربندی بم واقع شده است.