خیابان مطهری آزادشهر

  • استان / شهر

    گلستان - آزادشهر

  • دسته بندی

    خیابان و میادین مهم

خیابان مطهری نزدیک شیرینی سرا و مسجد جامع می باشد.