خیابان امام خمینی آزادشهر

  • استان / شهر

    گلستان - آزادشهر

  • دسته بندی

    خیابان و میادین مهم

خیابان امام خمینی نزدیک فروشگاه شهرمرادی و فروشگاه برزگ قیمت شکن می باشد.