بیمارستان حضرت معصومه آزادشهر

  • استان / شهر

    گلستان - آزادشهر

  • دسته بندی

    بیمارستان

آدرس : گلستان ، شهرستان آزادشهر ، میدان الله  ، کارخانه پنبه سابق ، بيمارستان حضرت معصومه