خیابان شهید صدوقی اردکان

  • استان / شهر

    يزد - اردکان

  • دسته بندی

    خیابان و میادین مهم

خیابان شهید صدوقی نزدیک خیابان حافظ و رجایی می باشد.