ایستگاه راه آهن اراک

  • استان / شهر

    مركزي - اراک

  • دسته بندی

    بدون دسته بندی

ایستگاه راه آهن اراک واقع در میدان راه آهن این شهر، نقش مهمی در رونق شهر اراک داشته است. این راه آهن با طول 285 کیلومتر و 18 ایستگاه در مسیر راه آهن سراسری شمال به جنوب کشور واقع شده و مهم‌ترین ایستگاه آن مربوط به اراک می باشد.