بلوار امام رضا علی آبادکتول

  • استان / شهر

    گلستان - علی آبادکتول

  • دسته بندی

    خیابان و میادین مهم

بلوار امام رضا نزدیک پارک کودک و میدان شهدا ومیدان شهرداری می باشد.